Adım Adım

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşunun, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı altındaki finansmanı ile hayata geçirdiği Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı başladı.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program; iki ülke halkı arasındaki temasların artırılması, iş dünyası arasında bağların güçlendirilmesi, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi ile her iki toplumda tarafsız bilgiye erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek 2 milyon Avro bütçeye sahip programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak için televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar da sağlanacak. Ekonomi ve ticaret alanındaki fırsatlar üzerine araştırmalar, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alıyor.

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık; diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemek. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu. Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet ediyor.

Toplam bütçesi 200.000 Avro olan Hibe Programı, yaklaşık 20 farklı proje teklifine 5000 ilâ 30.000 Avro arasında bir hibe desteği sunmayı hedefliyor.

Hibe Programı, her iki ülkeden Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarının başvurularına açık olacak. Kâr amacı güden kuruluşlar da Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı genel hedefine katkı sağlamak koşuluyla, kâr amacı gütmeyen faaliyetlerini gerçekleştirmek için Hibe Programından yararlanabilecek. Ermenistan ya da Türkiye’de tüzel kişiliği olan kuruluşlar, Ermenistan ve Türkiye vatandaşları, Ermenistan ve Türkiye’de resmi ikameti olan bireyler Hibe Programına başvurabilecek. Başvurular, Konsorsiyumda yer alan bütün kuruluşların belirleyeceği temsilcilerden oluşan bir Seçim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen seçim kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek.

• Proje teklifi Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlıyor mu?
• Proje teklifi, başvuru formunda tanımlanan hedef kitlesinin mevcut durumu ve ihtiyaçlarına uygun mu?
• Proje teklifi, komşu ülkeden bireyler ve/veya kuruluşlarla yapılacak ortaklık(lar) içeriyor mu?
• Proje teklifinin, hibe desteği sona erdiğinde belirli bir düzeyde de olsa sürdürülebilirliği sağlanıyor mu?
• Proje teklifi yenilikçi ve katma değer yaratan özelliklere sahip mi?
• Proje bütçesi gerçekçi mi? Teklif edilen proje fikri ile tutarlı mı?
• Başvuru sahibi, teklif edilen projenin başarı ile uygulanabilmesi için yeterli kapasiteye sahip mi?
Konsorsiyum başvurusu kabul edilen projelerin tanıtımına ve ağ oluşturmalarına yardımcı olacak. Desteklenen projelerle ilgili duyurular ve proje çıktıları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının üç dilli web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Hibe faydalanıcısı kişi ve kuruluşlar, Konsorsiyumun iletişim listesine dahil edilerek Konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere davet edilecek ve kendilerine program ile ilgili güncel bilgiler gönderilecek.

2 Haziran 2014 tarihine kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Haziran 2014 içerisinde açıklanacak. Bu dönem başvurusu yapılan projeler, Temmuz 2014’ten itibaren 30 Nisan 2015 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecek.

15 Eylül 2014 tarihine kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Ekim 2014 içerisinde açıklanacaktır. Bu dönem başvurusu yapılan projeler, Kasım 2014’ten itibaren 30 Nisan 2015 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecek.

Başvurular İngilizce olarak aşağıda belirtilen formlar kullanılarak yapılmalıdır.
- Başvuru Formu (MS Word ve PDF formatında)
- Proje Bütçesi (MS Excel ve PDF formatında)
- Hibe Yönetim Formu (yalnızca tüzel kişilikler için geçerli) (PDF formatında)

Ermenistan’dan başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Eurasia Partnership Foundation Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine iletecektir.

Türkiye’den başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Hrant Dink Vakfı Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine iletecektir.

Hibe Programından faydalanmak isteyen adaylar, başvuru formunu doldurmadan önce Hibe Başvurusu Rehberini okumalıdır.

Hibe Programı ile ilgili sorular için Ermenistan’dan başvuru yapacaklar Eurasia Partnership Foundation’dan Vazgen Karapetyan ile iletişime geçebilirler.
+374 10 25 15 75 (dahili. 105), Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Türkiye’den başvuru yapacaklar Hrant Dink Vakfı’ndan Burcu Becermen ile iletişime geçebilirler. +90 212 240 33 61, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi ve sorularınız için:
Konsorsiyum İletişim Koordinatörü
Burcu Becermen
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yaz okulu programları, Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum örgütünün, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı desteğiyle hayata geçirdiği “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı” kapsamında düzenleniyor.
 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program; iki ülke halkı arasındaki temasların artırılmasını, iş dünyası içinde bağların güçlendirilmesini, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve her iki toplumun tarafsız bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
 
Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek olan bu programı, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşan bir ortaklık yürütüyor.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak üzere, gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar sağlanacak, televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca ekonomik alan araştırmaları, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alacak. 

Daha fazla bilgi için: www.armenia-turkey.net