Anasayfa

Ermenistan ve Türkiye'de yaşayan yurttaşlar arasında güven, barış ve demokratikleşme zeminini inşa etmeyi amaçlayan Yavaş Gamats Yaz Okulu 13-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Programda açılış ve kapanış oturumlarıyla birlikte altı oturum yer aldı. 

17 Ağustos 2022, Çarşamba günü gerçekleşen ilk oturumda, Zakarya Mildanoğlu, Anadolu'da Ermeni Kültürü İzleri başlıklı sunumuyla Ermenilerin Anadolu ile ilişkisi ve kültürel yapılarını anlattı. Mildanoğlu, Muş'tan Ahdamar'a, Erzincan'dan Çanakkale'ye, Sivas'tan Diyarbakır'a, Mardin'e Urfa'ya, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Anadolu'daki Ermeni kültürünün izlerini aktardı.

19 Ağustos'da gerçekleşen ikinci oturumda, İştar Savaşır Gözaydın, Türkiye'de Din, Milliyetçilik, Haklar ve Ayrımcılıklar sunumuyla, moderniteyle birlikte değişen siyasi yapıları, modernitenin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki laiklik, milliyetçilik gibi pratikleri üzerindeki etkileri ve yıllar içinde Türkiye'de meydana gelen siyasi yapı değişikliklerinin bu pratikleri nasıl yeniden şekillendirdiğini anlattı.

24 Ağustos'ta gerçekleşen 3. oturumda ise Türkiye'den Mehmet Fatih Uslu ve Ermenistan'dan Vahram Martirosyan "Edebiyatta Türkler ve Ermeniler" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Vahram Martirosyan örnekler ve alıntılarla birlikte Ermeni edebiyatında Türkleri anlatırken, Mehmet Fatih Uslu ise, 1850'lerden bugüne Osmanlı ve Türkiye'de ve diasporada üretilmiş batı Ermenice edebiyatındaki Türk temsilleri ile Türkçe edebiyatta üretilmiş Türk temsillerinin karşılıklı konumlarını aktardı. 

26 Ağustos'ta gerçekleşen son oturumda derneğimiz Genel Koordinatörü Emel Kurma "Dünden Bugüne Türkiye'de Sivil Toplum" konulu sunumuyla, Türkiye'de toplumsal hareketlerin geçmişten günümüze değişimini, sosyolojik ve politik bir zeminden aktardı.

 

Yaz okulu programları, Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum örgütünün, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı desteğiyle hayata geçirdiği “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı” kapsamında düzenleniyor.
 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program; iki ülke halkı arasındaki temasların artırılmasını, iş dünyası içinde bağların güçlendirilmesini, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve her iki toplumun tarafsız bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
 
Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek olan bu programı, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşan bir ortaklık yürütüyor.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak üzere, gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar sağlanacak, televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca ekonomik alan araştırmaları, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alacak. 

Daha fazla bilgi için: www.armenia-turkey.net