Program 2017

1.Gün – 10 Temmuz 2017, Pazartesi
Ermenistanlı ve Türkiyeli katılımcıların, İstanbul’a ulaşımı, otele yerleşme…
13.00 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 16.00 Açılış oturumu:
Program, yöntem, amaç ve beklentiler hakkında konuşma ve tanışma…
Açılış konuşması:
16.00 – 16.15 Ara
16.15 – 17.45 Grup çalışmalarının planlanması & Yaz okulu bülteni oryantasyon toplantısı
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
21.00 – 22.00 Film Gösterimi: Komşular

2. Gün – 11 Temmuz 201, Salı
09.00 – 10.00 Grup çalışmaları + Bülten toplantısı
10.00 – 10.20 Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice
10.20 – 11.30 Bir rehber olarak öğretmenin değiştirme gücü üzerine…
11.30 – 11.45 Ara
11.45 – 13.00 Tartışma: İki ülkede eğitim sisteminin genel çerçevesi;sorunlar, imkânlar…
13.00 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 16.00 Atölye çalışması: Okul ortamında yeniden tanışma etkinlikleri ve çatışmayı farkındalığa dönüştürme
16.00 – 16.15 Ara
16.15 – 17.45 Atölye çalışması, devam…
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
21.00 – 22.00 1.bültenin basılıp dağıtılması, Film:Portakalın Uykusu

3. Gün – 12 Temmuz 2017, Çarşamba
09.00 – 10.00 Grup çalışmaları + Bülten toplantısı
10.00 – 10.20 Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice
10.20 – 11.30 Osmanlı Ermeni edebiyatında Türklerin ve Ermenilerin temsili
11.30 – 11.45 Ara
11.45 – 13.00 Ermeni edebiyatında Türkler
13.00 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 16.00 Atölye çalışması: Etnik ve dinsel temelli ayrımcılık “Bingolaşmak”
16.00 – 16.15 Ara
16.15 – 17.45 Atölye çalışması, devam…
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
21.00 – 22.00 2.bültenin dağıtımı, Film: Kırlangıcın Yuvası

4. gün - 14 Temmuz 2017, Perşembe
09.00 – 10.00 Grup çalışmaları + Bülten toplantısı
10.00 – 10.20 Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice
10.20 – 11.30 Anadolu'da Ermeni Kültür İzleri
11.30 – 11.45 Ara
11.45 – 13.00 Anadolu'da Ermeni Kültür İzleri, devam…
13.00 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 16.00 Atölye çalışması: Demokratik-Katılımcı Sınıf Yönetimi Uygulamaları
16.00 – 16.15 Ara
16.15 – 17.45 Atölye çalışması, devam…
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
21.00 – 22.00 3.bültenin dağıtımı

5. Gün – 15 Temmuz 2017, Cuma
09.00 – 10.00 Grup çalışmaları + Bülten toplantısı
10.00 – 10.20 Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice
11.30 – 11.45 Ara
11.45 – 13.00 Geçmiş, yüzleşme, barışma ve gelecek, devam…
13.00 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 16.00 Medya okuması ve etkin medya kullanımı
16.00 – 16.15 Ara
16.15 – 17.45 Toplumsal bellek ve yüzleşme için sinema Film: Ziazan
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
21.00 – 22.00 4.bültenin dağıtımı

6. gün 15 Temmuz 2017, Cumartesi
09.00 – 11.30 Grup çalışmalarından çıkan ürünlerin sunumu
11.30 – 13.00 PANEL: Barış, ne zaman?:Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Programı kapsamında ne yaptık?
13.00 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 16.00 Değerlendirme ve kapanış
16.00 – 19.30 Serbest zaman
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
21.00 – 22.00 5. bültenin dağıtımı

7. Gün 16 Temmuz 2017, Pazar
10.00 İstanbul’a hareket

 

Yaz okulu programları, Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum örgütünün, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı desteğiyle hayata geçirdiği “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı” kapsamında düzenleniyor.
 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program; iki ülke halkı arasındaki temasların artırılmasını, iş dünyası içinde bağların güçlendirilmesini, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve her iki toplumun tarafsız bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
 
Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek olan bu programı, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşan bir ortaklık yürütüyor.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak üzere, gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar sağlanacak, televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca ekonomik alan araştırmaları, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alacak. 

Daha fazla bilgi için: www.armenia-turkey.net