Yavaş Gamats 2017

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Helsinki Yurttaşlar Meclisi Vanadzor ofisi, Türkiye ve Ermenistan toplumları arasında güven inşasına ve barışma sürecine destek vermek üzere, bu iki ülkeden genç katılımcılar için bir yaz okulu düzenliyor.

Eğitim sisteminin en etkin halkası olan öğretmenler, aynı zamanda toplumun geçirdiği her türlü dönüşüm sürecinin de kilit aktörleri… Öğretmenler, çatışmaların barışçı ve demokratik usullerle çözümünü bizzat tatbik ederek, çatışan algıları ve davranış kalıplarını birbirleriyle konuşturarak, barışın sağladığı imkânları sınıftaki gündelik hayata geçirerek hem öğrencileri hem de kendileri için daha yaşanılır bir etkileşim ortamı yaratabilirler. Eğitimciler, –şu an hâlihazırda mesleğini icra eden öğretmenler ya da eğitim fakültelerindeki öğrenciler olarak– taşıdıkları potansiyelle, iki ülke arasında diyalog köprüleri inşa edilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlayabilirler. Yavaş-Gamats Yaz Okulu programında, katılımcılar arasında dostça ve üretken bir ortamın oluşturulması, karma gruplar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi, karşılıklı anlayış ve güven yaratacak mesleki ve kişisel iletişim becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. 

Yavaş-Gamats* Yaz Okulu programı, bu sene 1-7 Ağustos 2016 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Program, Ermenistan ve Türkiye’den ilk-orta-lise düzeyi sınıf ve branş öğretmenleri ile eğitim fakültelerinde okuyan üniversite öğrencilerinin başvurusuna açık…

Her iki ülkeden gelecek 18’er katılımcının yarısını genç öğretmenler, diğer yarısını da öğretmen adayı üniversite öğrencileri oluşturacak. Programın toplam katılımcı sayısı 36 kişi olacak.

Yedi günlük yaz okulu programı çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan'dan akademisyenler, eğitimciler, yazarlar, gazeteciler, araştırmacılar ve sinemacılar her gün tematik sunumlar yapacaklar. Programdan bazı seminer ve atölye başlıkları şunlar:

- Öğrenme süreçleri, bir rehber olarak öğretmen…

- Eğitimde etnik ve dinsel temelli ayrımcılık; Örnek ders uygulaması...

- Okul ortamında yeniden tanışma etkinlikleri ve çatışmayı farkındalığa dönüştürme

- Türk edebiyatında Ermeniler, Ermeni edebiyatında Türkler

- Medya okuması ve etkin medya kullanımı

- Anadolu'da Ermeni kültür izleri

- Geçmiş, yüzleşme, barışma ve gelecek...

Programda ayrıca katılımcıların çatışma çözümüne yönelik donanımlarının güçlendirilmesini amaçlayan atölye çalışmaları, yuvarlak masa tartışmaları, film gösterimleri ve grup çalışmaları da yer alacak.

Katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları program çerçevesinde karşılanacak.

1-7 Ağustos 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Yavaş-Gamats Yaz Okulu’na katılım için son başvuru tarihi 24 Haziran 2016’dır. Başvuru formlarını ekte bulabilirsiniz.

Başvuru koşulları ve değerlendirme

- Yaz okuluna Türkiye’nin tüm şehirlerinden, ilk-orta-lise düzeyi okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri başvurabilir. Başvurucuların, mesleğinin ilk beş yılı içinde olması tercih sebebidir.

- Yaz okuluna, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki eğitim fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri başvurabilir.

- Başvurular arasından Türkiye’den 18, Ermenistan’dan 18 katılımcı belirlenecektir.

- Yaz okuluna son başvuru tarihi 24 Haziran 2016 Cuma’dır.

- Yaz okulu programının dili Türkçe ve Ermenice olacaktır. Program boyunca simültane çeviri sağlanacaktır. Yine de katılımcıların bir kısmının İngilizce bilmesi tercih sebebidir. Küçük grup çalışmalarında simültane çevirinin yetersiz kaldığı durumlarda, kolaylaştırıcı olması açısından, katılımcılar arasında İngilizce bilenlerin de olmasına gayret edilecektir.

- Başvuru sonuçları, 29 Haziran – 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında e-mail yoluyla duyurulacaktır.

- Başvuru formlarının doldurulduktan sonra Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Çiğdem Demirbilek’e Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden iletilmesini rica ederiz.

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi ve sorularınız için Helsinki Yurttaşlar Derneği program asistanı Çiğdem Demirbilek’e yazabilirsiniz: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

* Gamats: Ermenice “yavaş”... Yaz Okulu programının bir benzeri, her iki ülkeden üniversite öğrencilerinin katılımıyla 2005 yılında Antakya’da gerçekleştirilmişti.

 


 

 

 

 

 

Yaz okulu programları, Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum örgütünün, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı desteğiyle hayata geçirdiği “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı” kapsamında düzenleniyor.
 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program; iki ülke halkı arasındaki temasların artırılmasını, iş dünyası içinde bağların güçlendirilmesini, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve her iki toplumun tarafsız bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
 
Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek olan bu programı, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşan bir ortaklık yürütüyor.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak üzere, gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar sağlanacak, televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca ekonomik alan araştırmaları, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alacak. 

Daha fazla bilgi için: www.armenia-turkey.net