Yavaş Gamats 2017

Yurttaşlık Derneği (Yd) ve Helsinki Yurttaşlar Meclisi (Helsinki Citizens’ Assembly -hCa)Vanadzor/Ermenistan ofisi, Türkiye ve Ermenistan toplumları arasında güven inşasına ve barışma sürecine destek vermek üzere, bu iki ülkeden genç katılımcılar için yaz okulları düzenliyor. 2017 senesindeki yaz okulu 10 – 16 Temmuz arasında İstanbul’da olacaktır. Toplumsal dönüşüm süreçlerinin en etkili aktörlerinden olan öğretmenlerin iki ülke arasında diyalog köprüleri inşa edilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğinden hareketle hazırlanan yaz okulu programı çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan’dan akademisyenler, eğitimciler, yazarlar, gazeteciler, araştırmacılar ve sinemacılar her gün tematik sunumlar yapacaklar. Programda ayrıca katılımcıların çatışma çözümüne yönelik donanımlarının güçlendirilmesini amaçlayan atölye çalışmaları, yuvarlak masa tartışmaları, film gösterimleri ve grup çalışmaları da yer alacak.

Programdan bazı seminer ve atölye başlıkları şunlar:

  • Bir rehber olarak öğretmenin değiştirme gücü
  • Okul ortamında yeniden tanışma etkinlikleri ve çatışmayı farkındalığa dönüştürme
  • Osmanlı Ermeni edebiyatında Türklerin ve Ermenilerin temsili
  • Ermeni edebiyatında Türkler
  • Etnik ve dinsel temelli ayrımcılık
  • Anadolu'da Ermeni Kültür İzleri
  • Geçmiş, yüzleşme, barışma ve gelecek
  • Medya okuması ve etkin medya kullanımı
  • Demokratik-Katılımcı Sınıf Yönetimi Uygulamaları
  • Barış, ne zaman?:Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Programı kapsamında ne yaptık?

Duyurusu açık çağrı ile yapılan yaz okuluna Türkiye’den 16, Ermenistan’dan 18 genç eğitimci davet edildi. Katılımcıların yarısını sınıf öğretmenleri ile çeşitli branşlardan öğretmenler, diğer yarısını öğretmen adayı eğitim fakültesi öğrencileri oluşturuyor.

Yaz okulu programları, Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum örgütünün, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı desteğiyle hayata geçirdiği “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı” kapsamında düzenleniyor.
 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program; iki ülke halkı arasındaki temasların artırılmasını, iş dünyası içinde bağların güçlendirilmesini, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve her iki toplumun tarafsız bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
 
Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek olan bu programı, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşan bir ortaklık yürütüyor.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak üzere, gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar sağlanacak, televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca ekonomik alan araştırmaları, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alacak. 

Daha fazla bilgi için: www.armenia-turkey.net