Yaz okulu programı 2014-2015

11-17 Ağustos 2014, Kocaeli-Derbent

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Helsinki Yurttaşlar Meclisi (hYm) Vanadzor ofisi, Türkiye ve Ermenistan toplumları arasında güven inşasına ve barışma sürecine destek vermek üzere, bu iki ülkeden genç katılımcılar için bir yaz okulu düzenliyor.

Eğitim sisteminin en etkin halkası olan öğretmenler, aynı zamanda toplumun geçirdiği her türlü dönüşüm sürecinin de kilit aktörleri… Öğretmenlerin meslekî perspektifinin ve donanımının güçlendirilmesi, bir ön koşul olarak eğitim sisteminde geniş çaplı yasal ve idari reformlar yapılmasına gerek duyulmadan gerçekleştirilebilir. Öğretmenler, çatışmaların barışçı ve demokratik usullerle çözümünü bizzat tatbik ederek, çatışan algıları ve davranış kalıplarını birbirleriyle konuşturarak, barışın sağladığı imkânları sınıftaki gündelik hayata geçirerek hem öğrencileri hem de kendileri için daha yaşanılır bir etkileşim ortamı yaratabilirler. Eğitimciler, –şu an hâlihazırda mesleğini icra eden öğretmenler ya da eğitim fakültelerindeki öğrenciler olarak– taşıdıkları potansiyelle, iki ülke arasında diyalog köprüleri inşa edilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlayabilirler. Yavaş-Gamats Yaz Okulu programında, katılımcılar arasında dostça ve üretken bir ortamın oluşturulması, karma gruplar arasında iş birliğinin teşvik edilmesi, karşılıklı anlayış ve güven yaratacak meslekî ve kişisel iletişim becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

11-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yavaş-Gamats* Yaz Okulu programı, Türkiye’den ve Ermenistan’dan öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencilerinin katılımıyla yapılacak. Her iki ülkeden gelecek 20’şer katılımcının yarısını genç öğretmenler, diğer yarısını da öğretmen adayı üniversite öğrencileri oluşturacak.

Yaz okulu programı çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan'dan akademisyenler, eğitimciler, yazarlar, gazeteciler, araştırmacılar ve sinemacılar her gün tematik sunumlar yapacaklar. Programda ayrıca katılımcıların çatışma çözümüne yönelik donanımlarının güçlendirilmesini amaçlayan atölye çalışmaları, yuvarlak masa tartışmaları, film gösterimleri ve grup çalışmaları da yer alacak.

Program: 

1. Gün - 11 Ağustos 2014, Pazartesi
Ermenistanlı ve Türkiyeli katılımcıların, İstanbul’dan Kocaeli-Derbent’e ulaşımı…
13.00 – 14.30Öğle yemeği
15.00 – 16.00 Açılış oturumu: Program, yöntem, amaç ve beklentiler hakkında konuşma ve tanışma…
16.00 – 16.15 Ara
16.15 – 18.00 Yaz okulu bülteni oryantasyon toplantısı… Grup çalışma planlarının oluşturulması
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
21.00 – 22.00 Film gösterimi 

2. Gün – 12 Ağustos 2014, Salı
09.00 – 10.00 Yaz okulu bülteni I. sayı için editör toplantısı, işbölümü
10.00 – 11.30 Öğrenme süreçleri, bir rehber olarak öğretmen… [Aydın Uğur]
11.30 – 11.45 Ara
11.45 – 13.00 Ken Robinson’un “Eğitim Paradigmalarını Değiştirmek” başlıklı TED Talks konuşmasının izlenmesi, yorumlanması…
Yuvarlak masa tartışması: İki ülkede eğitim alanında yaşanan meseleler… İyi öğretmen ne demek?
13.00 – 14.30 Öğle yemeği
14.30 – 15.15 Grup çalışmaları
15.15 – 15.45 Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice
15.45 – 18.00 Anadolu'da Ermeni kültür izleri [Zakarya Mildanoğlu]
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
I. bültenin basılıp dağıtılması 

3. Gün – 13 Ağustos 2014, Çarşamba
09.00 – 10.00 Yaz okulu bülteni II. sayı için editör toplantısı, işbölümü
10.00 – 11.30 Türk edebiyatında Ermeniler [Murat Belge]
11.30 – 11.45 Ara
11.45 – 13.00 Ermeni basın yayın tarihi ve süreli yayınları [Zakarya Mildanoğlu]
13.00 – 14.30 Öğle yemeği
14.30 – 15.15 Grup çalışmaları
15.15 – 15.45 Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice
15.45 – 18.00 Atölye çalışması: Ders kitaplarında Ermeniler [Kenan Çayır]
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
II. bültenin basılıp dağıtılması, film gösterimi 

4. Gün – 14 Ağustos 2014, Perşembe
09.00 – 10.00 Yaz okulu bülteni III. sayı için editör toplantısı, işbölümü
10.00 – 11.30 Tarih objektif olabilir mi? [Bülent Bilmez]
11.30 – 11.45 Ara
11.45 – 13.00 Toplumsal bellek ve yüzleşme için sinema… [Gülengül Altıntaş]
13.00 – 14.30 Öğle yemeği
14.30 – 15.15 Grup çalışmaları
15.15 – 15.45 Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice
15.45 – 18.00 Atölye çalışması: Etnik ve dinsel temelli ayrımcılık “Bingolaşmak” [Mutlu Öztürk]
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
III. bültenin basılıp dağıtılması 

5. Gün – 15 Ağustos 2014, Cuma
09.00 – 10.00 Yaz okulu bülteni IV. sayı için editör toplantısı, işbölümü
10.00 – 11.30 Geçmiş, yüzleşme, barışma ve gelecek… [ Meline Anumyan, Ümit Kurt, Hidayet Tuksal, Yetvart Danzikyan]
11.30 – 11.45 Ara
11.45 – 13.00 Geçmiş, yüzleşme, barışma ve gelecek, devam…
13.00 – 14.30 Öğle yemeği
14.30 – 15.15 Grup çalışmaları
15.15 – 15.45 Dil kursu: Basit düzeyde Türkçe ve Ermenice
15.45 – 18.00 Atölye çalışması: Okul ortamında yeniden tanışma etkinlikleri ve çatışmayı farkındalığa dönüştürme [Meral Apak]
19.30 – 21.00 Akşam yemeği
IV. bültenin basılıp dağıtılması, film gösterimi 

6. Gün – 16 Ağustos 2014, Cumartesi
09.00 – 10.00 Yaz okulu bülteni V. sayı için editör toplantısı, işbölümü
10.00 – 11.30 Yurttaşlık, sivil toplum, yeni sosyal hareketler üzerine… [Emel Kurma, Gevorg Ter Gabriyelyan, Fırat Genç]
11.30 – 11.45 Ara
11.45 – 13.00 Ana akım medya nasıl zehirler? [Mustafa Dağıstanlı, Mesrop Harutyunyan]
13.00 – 14.30 Öğle yemeği
14.30 – 16.30 Grup çalışmalarından çıkan ürünlerin sunumu
16.30 – 16.45 Ara
16.45 – 18.00 Değerlendirme oturumu: Barışmanın aracı olarak eğitim… “Ben tek başıma ne yapabilirim ki?”
19.30 – 21.00 Kapanış yemeği
V. bültenin basılıp dağıtılması 

7. Gün – 17 Ağustos 2014, Pazar
11.00: Derbent’ten İstanbul’a hareket 

Katkıda Bulunanlar: 

Prof. Dr. Aydın Uğur – İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bülent Bilmez -İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Tarih Vakfı Başkanı
Emel Kurma – Helsinki Yurttaşlar Derneği Genel Koordinatörü
Fırat Genç – Araştırmacı
Gevorg Ter Gabriyelyan –Avrasya İşbirliği Vakfı (Eurasia Partnership Foundation) Başkanı
Gülengül Altıntaş – Yönetmen, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü öğretim üyesi
Yard. Doç. Dr. Hidayet Tuksal - Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Kenan Çayır - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi Yöneticisi
Dr. Meline Anumyan – Batı Ermenileri Araştırmaları Merkezi
Meral Apak - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü
Mesrop Harutyunyan – Erivan Brusov Dilbilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Murat Belge – İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Dağıstanlı – Gazeteci, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi
Mutlu Öztürk – Tarih öğretmeni, insan hakları eğitmeni
Özlem Dalkıran - Helsinki Yurttaşlar Derneği
Ümit Kurt – Yazar
Yetvart Danzikyan – Gazeteci, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Zakarya Mildanoğlu – Mimar, gazeteci, yazar

* Gamats: Ermenice “yavaş”... Yaz Okulu programının bir benzeri, her iki ülkeden üniversite öğrencilerinin katılımıyla 2005 yılında Antakya’da gerçekleştirilmişti.

 

9-16 Ağustos 2015, Aghveran - Ermenistan

Yavaş-Gamats Yaz Okulları programının ilki, geçen sene Ağustos ayında Kocaeli’de, Türkiye’den ve Ermenistan’dan öğretmen ve öğretmen adaylarının katılımı ile gerçekleştirilmişti. Yaz Okulu programı 9-16 Ağustos tarihleri arasında yine genç eğitimcilerin katılımıyla bu kez Ermenistan’da tekrarlanacak.

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Helsinki Yurttaşlar Meclisi (Helsinki Citizens’ Assembly - hCa) Vanadzor/Ermenistan ofisi, Türkiye ve Ermenistan toplumları arasında güven inşasına ve barışma sürecine destek vermek üzere, bu iki ülkeden genç katılımcılar için yaz okulları düzenliyor. Toplumsal dönüşüm süreçlerinin en etkili aktörlerinden olan öğretmenlerin iki ülke arasında diyalog köprüleri inşa edilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğinden hareketle hazırlanan yaz okulu programı çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan'dan akademisyenler, eğitimciler, yazarlar, gazeteciler, araştırmacılar ve sinemacılar her gün tematik sunumlar yapacaklar. Programda ayrıca katılımcıların çatışma çözümüne yönelik donanımlarının güçlendirilmesini amaçlayan atölye çalışmaları, yuvarlak masa tartışmaları, film gösterimleri ve grup çalışmaları da yer alacak. Duyurusu açık çağrı ile yapılan yaz okuluna Türkiye’den 20, Ermenistan’dan 20 genç eğitimci davet edildi. Katılımcıların yarısını sınıf öğretmenleri ile çeşitli branşlardan öğretmenler, diğer yarısını öğretmen adayı eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacak.  

 Program:

 1.Gün – 9 Ağustos 2015, Pazar

18.00 – 19.30: Açılış oturumu - Tanışma… Program, yöntem, amaç ve beklentiler hakkında konuşma 2005-2014 yaz okulları deneyimi… Grup çalışması planları… [Ümit Fırat, Artur Sakunts]

 2. Gün – 10 Ağustos 2015, Pazartesi

09.00 - 10.00: Çalışma gruplarının oluşturulması

10.00 - 11.30: Öğrenme süreçleri üzerine, bir rehber olarak öğretmen…  [Emel Kurma & Murat Belge]  

11.30 - 12.45: Ara 

11.45 - 13.00: “Eğitim Paradigmalarını Değiştirmek”gösterimi Yuvarlak masa tartışması: İki ülkede eğitim alanında yaşanan meseleler… [Moderatör: Ashot Bleyan] 

13.00 - 14.30: Öğle yemeği

14.30 - 15.15: Grup çalışmaları

15.15 - 15.45:  Ortak kelimeleri keşfetmek… 

15.45 - 18.00: Anadolu'da Ermeni kültür izleri [Zakarya Mildanoğlu]

19.30 - 21.00: Akşam yemeği

21.00 - 22.00: Film gösterimi ve sohbet

 3. Gün - 11 Ağustos 2015 Salı

09.00 - 10.00: I. bülten için editör toplantısı

10.00 - 11.30: Türk edebiyatında Ermeniler [Murat Belge]

11.30 - 11.45: Ara

11.45 - 13.00: Ermeni edebiyatında Türkler [Vahram Martirosyan]

13.00 - 14.30: Öğle yemeği

14.30 - 15.15: Grup çalışmaları

15.15 - 15.45: Ortak kelimeleri keşfetmek…

15.45 - 18.00: Ermeni basın yayın tarihi ve süreli yayınları [Zakarya Mildanoğlu]

19.30 - 21.00: Akşam yemeği

21.00 - 22.00: 1. bültenin dağıtımı / Film gösterimi ve sohbet                                                                             

 4. Gün – 12 Ağustos 2015 Çarşamba  

09.00 - 10.00: II. bülten için editör toplantısı

10.00 - 11.30: Tarih yazımı üzerine; bir zanaat olarak tarih… [Burak Onaran]

11.30 - 11.45: Ara

11.45 - 13.00: Çatışmaların çözümünde edebiyatın rolü [Emine Uçak]

13.00 - 14.30: Öğle yemeği

14.30 - 15.15: Grup çalışmaları

15.15 - 17.45: Medya, medya okuması ve & etkin medya kullanımı… [Mesrop Harutyunyan, Ümit Kıvanç] 

19.30 - 21.00: Akşam yemeği

21.00 - 22.00: 2. bültenin dağıtımı

 5.Gün – 13 Ağustos 2015, Perşembe

09.00 - 10.00: III. bülten için editör toplantısı

10.00 - 11.30: Atölye çalışması: Dijital çağda öğretmenlik  [Murat Sürmeli]

11.30 - 11.45: Ara

11.45 - 13.00: Atölye çalışması: Dijital çağda öğretmenlik, devam…

13.00 - 14.30: Öğle yemeği

14.30 - 15.15: Grup çalışmaları

15.15 - 17.45: Geçmiş, yüzleşme, barışma ve gelecek… [Artur Sakunts , Emine Uçak, Gevorg Ter-Gabrielyan, Ümit Kıvanç, Yetvart Danzikyan]

19.30 - 21.00: Akşam yemeği

21.00 - 22.00: 3. bültenin dağıtımı

 6.Gün – 14 Ağustos 2015, Cuma 

09.00 - 10.00: IV. bülten için editör toplantısı

10.00 - 11.30: Atölye çalışması: Etnik ve dinsel temelli ayrımcılık; Zor meseleleri sınıfta konuşmak [Mutlu Öztürk]

11.30 - 11.45: Ara

11.45 - 13.00: Atölye çalışması: Etnik ve dinsel temelli ayrımcılık; Zor meseleleri sınıfta konuşmak, devam…

13.00 - 14.30: Öğle yemeği

14.30 - 17.45: Grup çalışmalarından çıkan ürünlerin sunumu / Değerlendirme ve kapanış: Barışmanın aracı olarak eğitim…

19.30 - 21.00: Akşam yemeği

21.00 - 22.00: 4. bültenin basılıp dağıtılması

 7.Gün – 15 Ağustos 2015, Cumartesi

10.00 - 11.30: Erivan’a hareket

11:30 - 19:30: Erivan’da serbest zaman

19:30 – 23:00: Erivan’da akşam yemeği

 8.Gün – 16 Ağustos 2015, Pazar 

11.00: Erivan - havaalanı transfer

 

Katkıda Bulunanlar:

Aline Ozinian – The Civilitas Foundation – Çevirmen  

Artur Sakunts – Helsinki Yurttaşlar Meclisi Vanadzor / Ermenistan

Ashot Bleyan – Okul müdürü, Erivan / Ermenistan

Yrd. Doç. Dr. Burak Onaran – Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Emel Kurma – Helsinki Yurttaşlar Derneği

Emine Uçak – Gazeteci, yazar

Gevorg Ter-Gabrielyan – Avrasya İşbirliği Vakfı (Eurasia Partnership Foundation) Başkanı

Kevorg Kalloshyan- Çevirmen

Mesrop Harutyunyan Erivan Brusov Dilbilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Murat Belge – İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Sürmeli – Digital Learning Center

Mutlu Öztürk – Tarih öğretmeni, insan hakları eğitmeni

Ümit Kıvanç – Gazeteci, yazar

Ümit Fırat – Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Vahram Martirosyan – Gazeteci, yazar

Yetvart Danzikyan – Gazeteci, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi                                                  

Zakarya Mildanoğlu – Mimar, gazeteci, yazar

 

Yaz okulu programları, Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum örgütünün, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı desteğiyle hayata geçirdiği “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı” kapsamında düzenleniyor.
 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program; iki ülke halkı arasındaki temasların artırılmasını, iş dünyası içinde bağların güçlendirilmesini, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve her iki toplumun tarafsız bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
 
Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek olan bu programı, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşan bir ortaklık yürütüyor.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak üzere, gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar sağlanacak, televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca ekonomik alan araştırmaları, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alacak. 

Daha fazla bilgi için: www.armenia-turkey.net

Komşulardan Haberler

 • Türkiye - Ermenistan Seyahat Fonu Başvurucularını Bekliyor!

  Hrant Dink Vakfı, iki komşu ülke halkı arasında doğrudan temasların artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesi amacıyla Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nu açtı. Hrant Dink Vakfı, Avrupa Birliği desteği ile, Nisan 2014–Mayıs 2015 arasında, Türkiye ve Ermenistan’ın farklı şehirlerinden 210 kişinin komşu ülkeye ziyaretlerini karşıladı. Temmuz-Eylül 2015 arasında ise Ankara ve Yerevan’daki İngiltere Büyükelçiliklerinin ortak desteği ile 26 kişi Seyahat Fonu’ndan yararlandı. 

  Devamı...

 • 2016 Temmuz Atölyesi için başvurular açıldı!

  Ermenistan Türkiye Sinema Platformu (ETsP), 8. yılında iki ülkeden ve her iki ülkenin diasporalarından kısa filmcileri ve belgeselleri ortak yapıma uygun projeleriyle ETsP Proje Geliştirme Atölyesi'ne başvurmaya çağırıyor! Atölye, 12. Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali sırasında 11-13 Temmuz 2016 tarihleri arasında, Erivan'da gerçekleşecek.

  Devamı...

 • Batı Ermenicesi Dil Kursu ve Kültür Seminerleri Yaz Programı

  Batı Ermenicesi Dil Kursu ve Kültür Seminerleri Yaz Programı 11 Temmuz – 12 Ağustos 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Yaz Programı süresince Batı Ermenicesi Dil Kursları üç uzmanlık seviyesinde gerçekleştirilecektir. 

  Devamı...