Teşekkürler 2005

"Gamats Gamats / Yavaş Yavaş" Uluslararası Yaz Okulu Projesi, aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşların büyük ilgisi ve desteği olmadan gerçekleştirilemezdi. Proje ekibi olarak hepsine müteşekkiriz. (İsimler alfabetik sırayla yer almaktadır)

Dikran Altun / Tower Travel

Suat Başak / Savon Hotel

Elka Demir / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yiğit Ekmekçi / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Markar Esayan

Hollanda Büyükelçiliği

Kalan Müzik

Berç Kartun / Vakıflıköy

Sema Kılıçer

Osman Köker

Rauf Kösemen

Josef Naseh

Selma Özsefer / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yasemin Şan / Oniva Tur

Harut Şeşetyan

Arif Toprak / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Payline Tovmasyan / Aras Yayıncılık

Anna Turay

Mehmet Yeloğlu / Antakya Belediye Başkanı

İsmail Zubari

Yaz okulu programları, Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum örgütünün, Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı desteğiyle hayata geçirdiği “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı” kapsamında düzenleniyor.
 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program; iki ülke halkı arasındaki temasların artırılmasını, iş dünyası içinde bağların güçlendirilmesini, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve her iki toplumun tarafsız bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
 
Ocak 2014’te başlayan ve 18 ay boyunca devam edecek olan bu programı, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşan bir ortaklık yürütüyor.

Programda, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlayabilmesine katkı sağlamak üzere, gençler, öğretmenler, sanatçılar, mimarlar ve girişimcilerin sınır ötesi buluşmaları ve işbirliklerini destekleyici atölye, eğitim, değişim programı, burslar ve seyahat destek fonu gibi olanaklar sağlanacak, televizyon programları ve yurttaş gazeteciliği gibi destek medya çalışmaları yürütülecek. Ayrıca ekonomik alan araştırmaları, toplumda tanınmış isimlerle geçmişe dair söyleşiler ve üst düzey politika yapıcılar arasında fikir alışverişleri de program kapsamında yer alacak. 

Daha fazla bilgi için: www.armenia-turkey.net